Trình ký và ký văn bản tại cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội

Ngày hỏi:06/11/2019

Tìm hiểu quy định về công tác văn thư trong các cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trình ký và ký văn bản tại cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình ký và ký văn bản tại cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Mục 7 Hướng dẫn 48-HD/VPTW năm 2015, cụ thể như sau:

   - Văn thư cơ quan chịu trách nhiệm trình ký các văn bản của cơ quan.

   - Ký văn bản ban hành phải đúng thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ được giao; thẩm quyền ký văn bản của mỗi tổ chức chính trị - xã hội do người đứng đầu cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội đó quy định.

   - Người ký phải chịu trách nhiệm về nội dung văn bản mình ký và phải đăng ký chữ ký mẫu tại văn thư cơ quan. Người ký không được dùng bút chì, bút mực đỏ hoặc các loại mức dễ phai để ký văn bản.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn