Trình tự áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan như thế nào?

Ngày hỏi:17/07/2020

Theo quy định mới, công ty tôi có ký kết hợp đồng với một nhà đầu tư nước ngoài. Cho tôi hỏi chúng tôi có thể thỏa thuận với nhau về việc dùng pháp luật nước ngoài được hay không, hay bắt buộc phải dùng pháp luật đầu tư của Việt Nam?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 5 Điều 4 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định về việc áp dung Luật Đầu tư và các luật có liên quan, cụ thể:

   Đối với hợp đồng trong đó có ít nhất một bên tham gia là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư, các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng việc áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán đầu tư quốc tế nếu thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

   Như vậy, nếu công ty bạn ký kết hợp đồng với một nhà đầu tư nước ngoài, các bạn có thể thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán quốc tế nếu thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam, không bắt buộc phải dùng pháp luật đầu tư Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT