Trình tự đăng ký hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày hỏi:14/07/2017

Trình tự đăng ký hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Tuấn Khải. Tôi đang công tác tại Trung tâm y học dự phòng quân đội phía Nam. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là trình tự đăng ký hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (htkahi***@yahoo.com)  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự đăng ký hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng được quy định tại Điều 15 Thông tư 18/2014/TT-BQP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

   1. Thời điểm đăng ký hành nghề

   a) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng đề nghị cấp giấy phép hoạt động thì việc đăng ký hành nghề cho người hành nghề được thực hiện cùng thời điểm đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

   b) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự (điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, nghỉ việc theo chế độ, chuyển ngành, chuyển công tác khác), cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm báo cáo cơ quan quân y cấp trên theo quy định.

   2. Tiếp nhận văn bản và xác nhận đăng ký hành nghề

   a) Cơ quan quân y đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng tiếp nhận đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thuộc phạm vi quản lý; trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ), tổ chức kiểm tra, thẩm định và xác nhận đăng ký hành nghề;

   b) Trường hợp Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng có người hành nghề làm việc ngoài giờ tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc Bộ Quốc phòng thì trong danh sách đăng ký hành nghề phải ghi rõ thời gian, địa điểm, vị trí chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người hành nghề đang làm việc ngoài giờ.

   Liên quan đến nội dung trên, Ban biên tập thông tin thêm đến bạn về nội dung và hình thức đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 14 Thông tư này như sau:

   1. Nội dung đăng ký hành nghề

   a) Địa điểm hành nghề: Ghi rõ tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng nơi đăng ký hành nghề;

   b) Thời gian hành nghề: Ghi cụ thể thời gian làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng (từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần);

   c) Vị trí chuyên môn

   - Ghi rõ khoa, phòng hoặc bộ phận chuyên môn nơi người hành nghề làm việc;

   - Ghi rõ chức danh mà người hành nghề được phân công đảm nhiệm.

   2. Hình thức đăng ký hành nghề: Việc đăng ký hành nghề phải thực hiện bằng văn bản theo Mẫu 01 Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

   3. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng được đăng ký hành nghề ngoài giờ làm việc tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc Bộ Quốc phòng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Thực hiện đúng theo các quy định của Thủ trưởng đơn vị cấp trực thuộc bộ Quốc phòng về việc đăng ký hành nghề ngoài giờ;

   b) Được Thủ trưởng đơn vị từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên đồng ý bằng văn bản;

   c) Không được làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trình tự đăng ký hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 18/2014/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Khám bệnh
  Chữa bệnh
  Bộ Quốc phòng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn