Trình tự đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân trước khi quy hoạch

Ngày hỏi:03/12/2019

Theo tôi được biết Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành quy định mới. Theo đó, cho tôi hỏi: Trình tự đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân trước khi quy hoạch được quy định ra sao? Mong hỗ trợ

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân trước khi quy hoạch được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   - Tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị cơ sở nơi công chức, viên chức công tác nhận xét, đánh giá 03 năm công tác liên tục gần nhất.

   - Người đứng đầu đơn vị trực tiếp nhận xét, đánh giá.

   - Cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền tổng hợp các ý kiến và đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá công chức, viên chức.

   - Cấp có thẩm quyền quy hoạch đánh giá, quyết định.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn