Trình tự giải quyết tố cáo trong công an nhân dân 2019

Ngày hỏi:05/03/2019

Giả sử bây giờ tôi mà nộp đơn tố cáo vì hành vi vi phạm trong khi thi hành công vụ của cán bộ công an, thì trình tự giải quyết tố được quy định như thế nào? Vui lòng hỗ trợ giúp tôi theo quy định mới nhất.

(kim_anh**@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 8 Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân, có hiệu lực từ 15/04/2019, có quy định:

   Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31, khoản 1 Điều 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 của Luật Tố cáo, Điều 13 Nghị định này và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

   Cụ thể, tại Điều 28 Luật Tố cáo 2018 có quy định trình tự giải quyết tố cáo:

   - Thụ lý tố cáo.

   - Xác minh nội dung tố cáo.

   - Kết luận nội dung tố cáo.

   - Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

   Điều 29 Luật Tố cáo 2018: Thụ lý tố cáo

   - Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây:

   + Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật này;

   + Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật;

   + Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo;

   + Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

   Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật.

   - Quyết định thụ lý tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây:

   + Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   + Căn cứ ra quyết định;

   + Nội dung tố cáo được thụ lý;

   + Thời hạn giải quyết tố cáo.

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết.

   .........

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn