Trình tự khiếu nại tại chỗ về kết quả kiểm phiếu?

Ngày hỏi:12/05/2011
Xin cho biết trình tự giải quyết các khiếu nại tại chỗ về việc kiểm phiếu? Nội dung viên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội của Tổ bầu cử? (Mai Anh, Hải Dương)

  Nội dung này được Báo điện tử VnMedia tư vấn như sau:

  • Những khiếu nại tại chỗ về việc kiểm phiếu phải được chuyển kịp thời cho Tổ bầu cử. Tổ trưởng Tổ bầu cử phải phân công một thành viên của Tổ bầu cử tiếp nhận, ghi vào sổ trực của Tổ, sau đó chuyển cho Tổ trưởng giải quyết.

   Nội dung của khiếu nại và cách giải quyết phải được ghi vào biên bản kiểm phiếu. Trường hợp những khiếu nại mà Tổ bầu cử không giải quyết được hoặc việc giải quyết vượt quá thẩm quyền thì phải ghi rõ ý kiến của Tổ vào biên bản và kịp thời chuyển Ban bầu cử giải quyết.

   Nội dung của biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội của Tổ bầu cử: Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội của Tổ bầu cử gồm những nội dung sau đây: - Số thứ tự khu vực bỏ phiếu, gồm những đơn vị hành chính nào;

   - Thành phần của Tổ bầu cử;

   - Họ và tên người chứng kiến việc kiểm phiếu;

   - Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu;

   - Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu;

   - Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri;

   - Số cử tri là khách vãng lai đã tham gia bỏ phiếu;

   - Số phiếu phát ra;

   - Số phiếu thu vào;

   - Số phiếu hợp lệ; tỷ lệ so với tổng số phiếu đã bầu;

   - Số phiếu không hợp lệ; tỷ lệ so với tổng số phiếu đã bầu;

   - Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;

   - Những phiếu nghi là không hợp lệ đã được đưa ra Tổ để giải quyết;

   - Tóm tắt những sự việc đã xẩy ra;

   - Những khiếu nại đã nhận được trong việc bầu cử và cách giải quyết của Tổ bầu cử; những khiếu nại chưa được giải quyết chuyển đến Ban bầu cử.

   Biên bản được lập thành ba bản theo mẫu số 5/BCĐBQH do Hội đồng bầu cử quy định, có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký và hai cử tri được mời chứng kiến việc kiểm phiếu.

   Biên bản được gửi đến Ban bầu cử, Uỷ ban nhân dân, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn chậm nhất là ba ngày sau ngày bầu cử.

   Kim Thảo

   Việt Báo (Theo_VnMedia )


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn