Trình tự kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của Bộ Quốc phòng

Ngày hỏi:16/03/2019

Tôi là một quân nhân, công tác ở hậu cần, tuy nhiên thời gian rãnh tôi có tìm hiểu chút ích về công tác đo lường, tôi muốn biết rõ hơn trình tự kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Các bạn hỗ trợ giúp nhé.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, có quy định trình tự kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm như sau:

   a) Đoàn kiểm tra thông báo quyết định kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra;

   b) Tiến hành kiểm tra theo nội dung của quyết định kiểm tra;

   c) Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan hoạt động duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm cần kiểm tra;

   d) Căn cứ hồ sơ, tài liệu của cơ sở và các quy định quản lý nhà nước về đo lường, đoàn kiểm tra tiến hành quan sát, kiểm tra các yêu cầu quy định;

   đ) Lập biên bản kiểm tra. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đo lường, Trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm và báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định. Mẫu biên bản vi phạm pháp luật về đo lường do Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng quy định;

   e) Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo quy định tại Điều 28 Thông tư này;

   g) Báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn