Trình tự phân công công chức thanh tra chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày hỏi:12/11/2019

Ban biên tập cho hỏi: Theo quy định mới nhất thì trình tự, thủ tục phân công công chức thanh tra chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 7 Điều 1 Thông tư 16/2019/TT-BLĐTBXH (Có hiệu lực ngày 15/12/2019) quy định trình tự, thủ tục phân công công chức thanh tra chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

   *Đối tượng phân công công chức thanh tra chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội .

   => Công chức thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này được Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động

   *Hồ sơ trình bao gồm:

   - Tờ trình;

   - Danh sách công chức được lựa chọn xem xét để phân công là công chức thanh tra chuyên ngành;

   - Bằng tốt nghiệp đại học trở lên (bản sao);

   - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra (bản sao);

   - Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức (bản sao);

   - Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý công chức.

   *Trình tự.

   Bước 1: Bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ lập hồ sơ trình Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động quyết định phân công công chức thanh tra chuyên ngành.

   Bước 2: Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động căn cứ tờ trình và hồ sơ nêu trên để ban hành quyết định phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn