Trình tự thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của các Ban Hội đồng nhân dân được quy định ra sao?

Ngày hỏi:27/08/2018

Chào anh/ chị Ban biên tập, em là Nguyễn Thành Trung, tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân, nhưng có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Trình tự thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của các Ban Hội đồng nhân dân được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của các Ban Hội đồng nhân dân được quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

   - Để chuẩn bị cho việc thẩm tra, Ban có thể cử thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án; yêu cầu cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu và trình bày về vấn đề mà Ban thẩm tra, tổ chức họp lấy ý kiến của những người am hiểu về vấn đề đó, khảo sát tình hình thực tế tại địa phương về những nội dung liên quan đến dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án.

   - Việc thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án được thực hiện theo trình tự sau đây:

   + Đại diện cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình bày;

   + Đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan phát biểu ý kiến;

   + Ban thảo luận;

   + Đại diện cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án phát biểu ý kiến nếu thấy cần thiết;

   + Chủ tọa cuộc họp kết luận;

   + Ban biểu quyết.

   - Nội dung của báo cáo thẩm tra phải nêu được ý kiến đánh giá của Ban về dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, những vấn đề được Ban nhất trí, không nhất trí và còn có ý kiến khác nhau, những kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn