Trình tự, thủ tục đánh giá công chức được pháp luật quy định như thế nào?

Ngày hỏi:09/08/2017

Trình tự, thủ tục đánh giá công chức được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một sĩ quan công an đã về hưu, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Rất mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! Hoàng Thịnh (thinh***@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục đánh giá công chức được pháp luật quy định Tiểu mục 4 Mục VI văn bản Hướng dẫn 1326/HD-UBDT năm 2015 về đánh giá, phân loại công, viên chức do Uỷ ban Dân tộc ban hành như sau.

   4.1. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý:

   4.1.1. Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ được giao theo phiếu đánh giá, phân loại công chức.

   4.1.2. Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần cuộc họp gồm:

   - Đối với cuộc họp đánh giá, phân loại công chức là Lãnh đạo Ủy ban, thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc.

   - Đối với cuộc họp đánh giá, phân loại công chức là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương:

   + Đơn vị không có cấp phòng, thành phần tham dự là toàn thể công chức và người lao động của đơn vị.

   + Đơn vị có cấp phòng, thành phần tham dự cuộc họp là lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng, đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên.

   - Đối với cuộc họp đánh giá, phân loại công chức là lãnh đạo cấp phòng và tương đương, thành phần tham dự cuộc họp là toàn thể công chức, người lao động của phòng và mời đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên, cấp phó của người đứng đầu được phân công phụ trách phòng và người đứng đầu đơn vị cùng tham dự.

   Cuộc họp đánh giá, phân loại công chức chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 công chức thuộc thành phần tham dự họp có mặt. Trường hợp công chức thuộc thành phần được đánh giá, phân loại vắng mặt (có lý do) thì phải làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo mẫu và nộp cho người có thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá, phân loại để báo cáo tại cuộc họp.

   4.1.3. Cấp ủy đảng cùng cấp (Chi ủy Chi bộ) nơi công chức công tác có ý kiến nhận xét bằng văn bản về công chức được đánh giá, phân loại.

   4.1.4. Ghi ý kiến nhận xét công chức của tập thể đơn vị nơi công chức công tác và ý kiến của lãnh đạo cấp trưởng trực tiếp quản lý công chức vào phiếu đánh giá, phân loại công chức;

   4.1.5. Đối với người đứng đầu đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp tham khảo ý kiến nhận xét công chức của tập thể đơn vị nơi công chức công tác và ý kiến của cấp ủy cùng cấp, để thực hiện việc đánh giá, phân loại và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại công chức.

   4.2. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

   4.2.1. Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ được giao theo phiếu đánh giá, phân loại công chức.

   4.2.2. Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của Vụ, đơn vị để mọi người tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   4.2.3. Ghi ý kiến nhận xét công chức của tập thể Vụ, đơn vị nơi công chức công tác và ý kiến của lãnh đạo cấp trưởng trực tiếp quản lý công chức vào phiếu đánh giá, phân loại công chức.

   4.3. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập:

   Việc đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo mục 4.1 của Hướng dẫn này.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Hướng dẫn 1326/HD-UBDT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn