Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức đối với viên chức giữ chức vụ quản lý

Ngày hỏi:09/08/2017

Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức đối với viên chức giữ chức vụ quản lý được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một Vũ Tuấn Phong hiện đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau. Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức đối với viên chức giữ chức vụ quản lý được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Rất mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (tuanphong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức đối với viên chức giữ chức vụ quản lý
   (ảnh minh họa)
  • Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức đối với viên chức giữ chức vụ quản lý được pháp luật quy định tại Tiểu mục 4.1 Mục VII văn bản Hướng dẫn 1326/HD-UBDT năm 2015 về đánh giá, phân loại công, viên chức do Uỷ ban Dân tộc ban hành như sau:

   4.1.1. Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ được giao theo phiếu đánh giá, phân loại viên chức (mẫu số 03 kèm theo).

   4.1.2. Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần tham dự cuộc họp là toàn thể viên chức, lao động của phòng. Mời đại diện Cấp ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách phòng và người đứng đầu đơn vị cùng tham dự.

   Cuộc họp đánh giá, phân loại viên chức chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 viên chức thuộc thành phần tham dự họp có mặt. Trường hợp viên chức thuộc thành phần được đánh giá, phân loại vắng mặt (có lý do) thì phải làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo mẫu và nộp cho người có thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá, phân loại để báo cáo tại cuộc họp.

   4.1.3. Cấp ủy đảng cùng cấp nơi viên chức công tác có ý kiến nhận xét bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại.

   4.1.4. Người đứng đầu đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo ý kiến của Chi ủy chi bộ và ý kiến tham gia tại cuộc họp đơn vị để quyết định đánh giá, phân loại đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

   4.1.5. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức theo mục V của Hướng dẫn này.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức đối với viên chức giữ chức vụ quản lý theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Hướng dẫn 1326/HD-UBDT năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn