Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

Ngày hỏi:09/08/2017

Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Thạch Yến, hiện đang sinh sống tại Ninh Bình có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau. Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Rất mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (nguyenthachyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý được pháp luật quy định tại tại Tiết 4.2 Mục VII văn bản Hướng dẫn 1326/HD-UBDT năm 2015 về đánh giá, phân loại công, viên chức do Uỷ ban Dân tộc ban hành như sau.

   Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

   4.2.1. Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ được giao theo phiếu đánh giá, phân loại viên chức.

   4.2.2. Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của đơn vị công tác (cấp phòng) để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   4.2.3. Trưởng phòng tham khảo ý kiến của tập thể phòng tham gia tại cuộc họp để ghi ý kiến nhận xét viên chức vào phiếu đánh giá, phân loại viên chức.

   Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định đánh giá, phân loại theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức và thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại viên chức đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Hướng dẫn 1326/HD-UBDT năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn