Trình tự, thủ tục luân chuyển công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/08/2018

Xin chào, tôi tên Tuyết Nga sinh sống và làm việc tại Gia Lai, tôi làm trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước. Vừa qua tôi có nghe một đồng nghiệp nói vừa nhận được Quyết định Luân chuyển công tác nhưng còn bỡ ngỡ về trình tự thủ tục, nên có hỏi tôi. Tuy nhiên, tôi cũng ít nghiên cứu về vấn đề này nên cũng chưa rõ, nhờ một người bạn giới thiệu nên tôi có biết đến trang Thư ký luật của các bạn, nên sẵn đây nhờ các bạn hỗ trợ giúp luôn nhé: Trình tự, thủ tục luân chuyển công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định cụ thể vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Cảm ơn! (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy định luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước, trình tự, thủ tục luân chuyển công chức, viên chức được quy định như sau:

   - Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và nguồn nhân sự quy hoạch đã được phê duyệt, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng đề án luân chuyển của toàn ngành trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, báo cáo Ban Cán sự đảng phê duyệt.

   - Căn cứ phê duyệt của Ban Cán sự đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện:

   + Báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xin ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đối với nhân sự là lãnh đạo cấp vụ được giới thiệu luân chuyển.

   + Phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành các thủ tục: Trao đổi với thủ trưởng và cấp ủy đơn vị nơi công chức đang công tác và nơi dự kiến luân chuyển đến để thông báo ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước về nhiệm vụ, nhân sự luân chuyển, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Trao đổi với công chức được giới thiệu luân chuyển về yêu cầu, nhiệm vụ.

   - Quyết định luân chuyển: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả thực hiện quy trình luân chuyển và vướng mắc phát sinh (nếu có) để đưa ra tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định luân chuyển.

   ** Lưu ý: Đối với trường hợp luân chuyển công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì phải tiến hành quy trình, thủ tục bổ nhiệm theo quy định tại Quyết định số 70/QĐ-KTNN ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Trình tự, thủ tục luân chuyển công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước. Để có thể hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn