Trình tự, thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/10/2016

Trình tự, thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang có một vướng mắc không biết giải quyết như thế nào, mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Trình tự, thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 42 Thông tư 42/2016/TT-BQP thì trình tự, thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được quy định như sau:

   a) Cơ quan, đơn vị có báo cáo viên pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 36 Thông tư này đang công tác lập danh sách báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định miễn nhiệm đối với báo viên pháp luật cấp trung ương.

   b) Cơ quan, đơn vị có báo cáo viên pháp luật quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 36 Thông tư này đang công tác lập danh sách báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm gửi tổ chức pháp chế, nơi không có tổ chức pháp chế thì gửi cơ quan được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp đã công nhận báo cáo viên pháp luật đó tổng hợp, trình người có thẩm quyền công nhận báo cáo viên pháp luật quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 39 Thông tư này quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

   Trình tự, thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BQP quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Báo cáo viên Pháp luật
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn