Trình tự, thủ tục thanh toán của cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí

Ngày hỏi:04/04/2019

Hiện nay, có một số cơ quan nhà nước đng thực hiện chế độ tự chủ. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Trình tự, thủ tục thanh toán của cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục thanh toán của cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí được quy định tại Mục II Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Khi có nhu cầu chi trả, thanh toán, các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ gửi Kho bạc Nhà nước các hồ sơ, tài liệu, chứng từ thanh toán có liên quan theo chế độ quy định;

   - Kho bạc Nhà nước kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, chứng từ; đối chiếu với dự toán ngân sách nhà nước được giao. Trường hợp đủ điều kiện như quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục II của Thông tư này, thì thực hiện thanh toán trực tiếp cho các đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc thanh toán, chi trả qua đơn vị thực hiện chế độ tự chủ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn