Trình tự thực hiện thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

Ngày hỏi:31/08/2019

Theo quy định mới của Thanh tra Chính phủ thì trình tự thực hiện thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ trải qua những bước như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 1 Phần II Quyết định 575/QĐ-TTCP năm 2019 quy định trình tự thực hiện thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ, cụ thể như sau:

   + Bước 1: Đăng ký thi đua.

   - Các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ đăng ký thi đua;

   - Cụm trưởng, Khối trưởng; Chánh Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm gửi đăng ký thi đua, giao ước thi đua trước ngày 25 tháng 3 hàng năm về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ).

   + Bước 2: Gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ.

   Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) theo thời gian quy định như sau:

   - Đối với Thanh tra bộ; Thanh tra tỉnh; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ gửi hồ sơ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, trừ trường hợp Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn khác;

   - Đối với các cụm, khối thi đua gửi hồ sơ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

   + Bước 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ.

   Sau khi nhận được hồ sơ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ) rà soát tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích và tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra họp, xem xét, thống nhất trình Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

   + Bước 4: Ban hành quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ.

   Tổng Thanh tra Chính phủ ký quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ đối với tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn