Trình tự tiến hành giải trình tại phiên họp Hội đồng dân tộc

Ngày hỏi:01/11/2016

Trình tự tiến hành giải trình tại phiên họp Hội đồng dân tộc. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thu, đang sinh sống ở Hà Nội, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi trình tự tiến hành giải trình tại phiên họp Hội đồng dân tộc? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thiên Thu_091**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự tiến hành giải trình tại phiên họp Hội đồng dân tộc được quy định tại Khoản 5 Điều 43 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, theo đó, phiên giải trình được tiến hành theo trình tự sau đây:

   - Chủ tọa nêu vấn đề yêu cầu giải trình, người có trách nhiệm giải trình;

   - Thành viên Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tham dự nêu yêu cầu giải trình;

   - Người giải trình có trách nhiệm giải trình vấn đề được yêu cầu;

   - Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên giải trình phát biểu ý kiến;

   - Chủ tọa tóm tắt nội dung phiên giải trình, dự kiến kết luận vấn đề được giải trình;

   - Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội xem xét, thông qua kết luận vấn đề được giải trình; kết luận được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội biểu quyết tán thành.

   Kết luận của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội được gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, người được yêu cầu giải trình và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

   Trên đây là quy định về trình tự tiến hành giải trình tại phiên họp Hội đồng dân tộc. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn