Trình tự tiến hành giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân

Ngày hỏi:02/11/2016

Trình tự tiến hành giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Khang, đang sinh sống ở Tây Ninh, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi trình tự tiến hành giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân được quy định thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Minh Khang_091**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự tiến hành giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân được quy định tại Khoản 4 Điều 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, theo đó, phiên giải trình được tiến hành theo trình tự sau đây:

   - Chủ tọa nêu nội dung yêu cầu giải trình, người có trách nhiệm giải trình;

   - Thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tham dự nêu yêu cầu giải trình;

   - Người giải trình có trách nhiệm giải trình vấn đề được yêu cầu;

   - Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên giải trình phát biểu ý kiến;

   - Chủ tọa tóm tắt nội dung phiên giải trình, dự kiến kết luận vấn đề được giải trình.

   Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua kết luận vấn đề được giải trình; kết luận được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.

   Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân, người được yêu cầu giải trình và cơ quan, tổ chức có liên quan.

   Trên đây là quy định về trình tự tiến hành giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn