Trình tự xây dựng chương trình công tác năm của Bộ Giao thông vận tải

Ngày hỏi:18/04/2018

Trình tự xây dựng chương trình công tác năm của Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Em là sinh viên tại trường ĐH Luật TPHCM. Tuần vừa rồi, trong tiết thảo luận về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Giao thông vận tải, có một số vấn đề em còn chưa nắm rõ. Nhờ Ban biên tập trả lời giúp em, cụ thể là trình tự xây dựng chương trình công tác năm của Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào? Em có thể tham khảo thêm thông tin này tại văn bản nào? Mong Ban biên tập trả lời giúp em. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều! Trọng Nghĩa (nghia***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự xây dựng chương trình công tác năm của Bộ Giao thông vận tải được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định 685/QĐ-BGTVT năm 2017 như sau:

   - Hàng năm, trên cơ sở những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT, các đơn vị chủ động xây dựng báo cáo kiểm điểm việc chỉ đạo, điều hành năm đó; kiến nghị các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn của Bộ trong năm tiếp theo; báo cáo gửi về Bộ trước ngày 25 tháng 11 để Văn phòng Bộ tổng hợp xây dựng báo cáo kiểm điểm điều hành chung của Bộ, trình Lãnh đạo Bộ ký gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12. Riêng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và đề án khác đăng ký vào chương trình công tác năm sau của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì các đơn vị phải gửi về Bộ trước ngày 05 tháng 11 để Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ tổng hợp, trình Bộ trưởng ký báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

   - Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm, Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch của năm tiếp theo; trong đó xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch của năm; hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình Ban Cán sự đảng Bộ thông qua trước ngày tổ chức hội nghị tổng kết Bộ ít nhất 5 ngày; in, đóng quyển phát cho các đại biểu dự hội nghị tổng kết tại đầu cầu Hà Nội và đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để các đơn vị trong toàn ngành GTVT tải xuống, nghiên cứu, triển khai thực hiện.

   - Trình tự lập, dự kiến chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn có liên quan và quy định của Bộ về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

   - Vụ Pháp chế chủ trì tổng hợp, xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ; Văn phòng Bộ chủ trì tổng hợp, xây dựng chương trình xây dựng đề án hàng năm của Bộ. Các chương trình này phải hoàn thiện, trình Bộ trưởng ký ban hành trước ngày 31 tháng 12 của năm trước.

   Trên đây là nội dung quy định về trình tự xây dựng chương trình công tác năm của Bộ Giao thông vận tải. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 685/QĐ-BGTVT năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn