Trình tự xây dựng chương trình công tác năm của Ngân hàng nhà nước

Ngày hỏi:31/08/2017

Trình tự xây dựng chương trình công tác năm của Ngân hàng nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên tại trường ĐH Ngân hàng TPHCM. Tuần vừa rồi, trong tiết thảo luận về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước, có một số vấn đề em còn chưa nắm rõ. Nhờ Ban biên tập trả lời giúp em, cụ thể là trình tự xây dựng chương trình công tác năm của Ngân hàng nhà nước được quy định như thế nào? Em có thể tham khảo thêm thông tin này tại văn bản nào? Mong Ban biên tập trả lời giúp em. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều! Mỹ Kim (012063***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự xây dựng chương trình công tác năm của Ngân hàng nhà nước được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế làm việc của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 2805/QĐ-NHNN năm 2014 như sau:

   a) Yêu cầu:

   - Những đề án, công việc đăng ký trong chương trình công tác năm của Ngân hàng Nhà nước phải thể hiện sự kết hợp giữa nhiệm vụ nêu trong các văn bản chỉ đạo của cấp trên với mục tiêu, nhiệm vụ do Ngân hàng Nhà nước chủ động đề xuất. Mỗi đề án, công việc cần xác định rõ nội dung chính; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, người phụ trách, cấp trình và thời hạn trình từng cấp;

   - Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tiến độ, nội dung và chất lượng đề án, công việc mà mình kiến nghị đưa vào chương trình công tác của Ngân hàng Nhà nước.

   b) Chương trình công tác năm của Ngân hàng Nhà nước gồm:

   - Định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trong năm;

   - Danh mục các đề án bao gồm cả đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi chung là đề án) Ngân hàng Nhà nước dự kiến phê duyệt, ban hành hoặc trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành trong năm;

   - Chương trình hành động, kế hoạch của ngành nhằm triển khai các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của cấp trên.

   c) Phân công thực hiện:

   - Văn phòng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình công tác năm của Ngân hàng Nhà nước;

   - Chậm nhất vào ngày 15 tháng 11, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước gửi Văn phòng chương trình công tác năm sau của đơn vị, nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và danh mục các đề án, công việc dự kiến trình các cấp có thẩm quyền;

   - Văn phòng tổng hợp chương trình công tác năm sau của Ngân hàng Nhà nước, xin ý kiến các Phó Thống đốc và trình Thống đốc duyệt để đăng ký với Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm (không bao gồm Chương trình xây dựng Thông tư của NHNN);

   - Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi nhận được chương trình công tác năm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng cụ thể hóa thành chương trình công tác năm của Ngân hàng Nhà nước, gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan và các Phó Thống đốc trước khi trình Thống đốc ký ban hành.

   Ngoài việc thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước còn phải thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan.

   Trên đây là nội dung quy định về trình tự xây dựng chương trình công tác năm của Ngân hàng nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2805/QĐ-NHNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn