Trình tự xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước hàng năm

Ngày hỏi:01/03/2018

Trình tự xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước hàng năm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thuỳ Dương, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp cụ thể là trình tự xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước hàng năm được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước hàng năm được quy định tại Điều 14 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho năm kế tiếp trước ngày 15/8 của năm xây dựng kế hoạch.

   - Căn cứ định hướng đã được phê duyệt, Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch bám sát định hướng đào tạo, bồi dưỡng được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

   - Các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch theo hướng dẫn và gửi về Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/9 của năm xây dựng kế hoạch để tổng hợp.

   - Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp và gửi nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước đến Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trước ngày 20/8 của năm xây dựng kế hoạch để xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết với các nội dung cụ thể như: số lượng lớp, số lượng học viên, thời gian, địa điểm, dự toán kinh phí… và gửi về Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/9 của năm xây dựng kế hoạch để tổng hợp.

   - Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp toàn bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành trước ngày 31/12 của năm xây dựng kế hoạch.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trình tự xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức kiểm toán nhà nước hàng năm. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn