Trình tự xây dựng và thực hiện các chương trình công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội diễn ra như thế nào?

Ngày hỏi:06/09/2017

Trình tự xây dựng và thực hiện các chương trình công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội diễn ra như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Trúc Loan, hiện đang công tác tại UBND TP Hải Phòng. Gần đây, do nhu cầu công việc, tôi có tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua đó, tôi thấy, các chương trình công tác của Lãnh đạo Bộ được chia thành nhiều loại khác nhau, trong đó có chương trình công tác năm. Tôi thắc mắc không biết, để thực hiện một chương trình công tác như vậy thì quá trình xây dựng và thực hiện chương trình diễn ra như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề nảy? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (0922***)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Trình tự xây dựng và thực hiện các chương trình công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 13 Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017 như sau:

  1. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

  a) Lập kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, trình Bộ quyết định;

  b) Lập kế hoạch công tác năm, quý, tháng gửi Văn phòng Bộ chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 của năm trước đối với chương trình công tác năm tiếp theo, ngày 20 của tháng cuối quý đối với chương trình công tác quý sau và ngày 27 hàng tháng đối với chương trình công tác tháng sau để tổng hợp trình Bộ quyết định.

  2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm

  a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị lập dự kiến chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm.

  b) Tổng hợp chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hàng năm để trình Bộ hoặc cấp có thẩm quyền quyết định; đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện đúng nội dung, trách nhiệm và tiến độ đã được phê duyệt.

  3. Chương trình công tác tháng của Bộ được các đơn vị tham gia ý kiến trước khi Lãnh đạo Bộ quyết định và gửi đến các đơn vị thuộc Bộ để làm cơ sở xây dựng chương trình công tác của đơn vị.

  4. Bộ trưởng và các Thứ trưởng có chương trình công tác tuần, được thông tin trên hệ thống quản lý thông tin nội bộ của Bộ vào thứ Hai hàng tuần để các đơn vị chuẩn bị nội dung làm việc. Khi có sự thay đổi chương trình công tác tuần của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ cập nhật trên hệ thống quản lý thông tin nội bộ của Bộ và thông báo cho các đơn vị, cá nhân liên quan biết.

  5. Thứ Sáu hàng tuần, Văn phòng Bộ sắp xếp lịch làm việc của Bộ trưởng, các Thứ trưởng trong tuần tiếp theo căn cứ vào ý kiến của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và đăng ký nội dung làm việc của các đơn vị thuộc Bộ. Trường hợp có công việc đột xuất thì lãnh đạo đơn vị thông báo với Văn phòng Bộ bố trí thời gian thích hợp để Bộ trưởng, các Thứ trưởng làm việc.

  6. Căn cứ chương trình công tác năm của Bộ và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Trường hợp do những khó khăn chủ quan, khách quan không hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch, phải kịp thời báo cáo Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực và thông báo cho Văn phòng Bộ để điều chỉnh chương trình chung và đề xuất giải pháp khắc phục.

  Trên đây là nội dung quy định về trình tự xây dựng và thực hiện các chương trình công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn