Trợ cấp khi chuyển công tác khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày hỏi:25/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là giáo viên trung học. Trước đây sau khi tôi tối nghiệp đại học tôi xin lên một bản của vùng Yên Bái giảng dạy, đây là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn một thời gian. Nay vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên tôi có quyết định chuyển công tác ra khỏi vùng này. Vậy tôi có nhận được nhận khoản trợ cấp nào không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định:

   Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu

   - Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   - Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

   - Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

   + Dưới 03 (ba) tháng thì không tính;

   + Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

   + Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) năm công tác".

   Như vậy, theo quy định trên thì khi bạn chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức tiền thưởng của bạn phụ thuộc vào thời gian công tác của bạn tại vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn