Trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ngày hỏi:17/12/2008

Tại công văn số 10791 ngày 30/10/2008 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn vốn, phương thức chi trả trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức. Xin hỏi đối tượng được thực hiện theo quy định này như thế nào. Tôi là cán bộ bán chuyên trách ở xã có được hưởng chính sách này không. Theo tôi được biết ở huyện tôi trả lời cán bộ bán chuyên trách không được hưởng chế độ trợ cấp này. Việc trả lời như vậy có đúng hay không? Xin luật sư hướng dẫn

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quyết định 127 ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn. Đối tượng được hưởng trợ cấp khó khăn theo quyết định này là những người có hệ số lương từ 3,00 trở xuống gồm: + Cán bộ, công chức (bao gồm cả công chức dự bị) thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, làm việc trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; + Viên chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật làm việc trong trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; + Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế Nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phí chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt nam; + Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn quy định ở khoản 1 và khoản 2 điều 2 Nghị định 121 ngày 21/10/003 của Chính phủ. Khoản 1,2 Nghị định 121 quy định: Cán bộ chuyên trách cấp xã bao gồm: - Bí thư, Phó bí thu Đảng uỷ, Thường trực đảng uỷ (nơi không có bí thư chuyên trách công tác Đảng) Bí thư, Phó bí thư chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đảng uỷ xã). - Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân. - Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND; -Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch HLH Phụ nữ; Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Công chức cấp xã bao gồm: Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy); Chỉ huy trưởng quân sự (Xã đội trưởng); Văn phòng thống kê; Địa chính - xây dựng; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hoá - xã hội. + Giáo viên mầm non trong biên chế và giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định 161; + Cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hưởng lương theo quyết định 58… Mức trợ cấp khó khăn là 270.000đồng, trả theo kỳ lương trong 3 tháng (10, 11, 12/ 2008). Theo Quyết định 127 thì đối tượng được hưởng trợ cấp khó khăn chỉ có cán bộ chuyên trách cấp xã và công chức cấp xã, còn cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố ở phường không được hưởng trợ cấp theo quyết định này. Anh là cán bộ không chuyên trách cấp xã nên không được hưởng trợ cấp khó khăn theo quyết định này. Việc trả lời của cán bộ huyện như anh nêu là đúng.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn