Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Bộ Quốc phòng thì trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của tổ chức pháp chế, cơ quan phụ trách công tác pháp chế, phổ biến giáo, dục pháp luật của cơ quan, đơn vị các cấp là gì?

Ngày hỏi:22/09/2016

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Bộ Quốc phòng thì trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của tổ chức pháp chế, cơ quan phụ trách công tác pháp chế, phổ biến giáo, dục pháp luật của cơ quan, đơn vị các cấp là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang có một vướng mắc không biết giải quyết như thế nào, mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Bộ Quốc phòng thì trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của tổ chức pháp chế, cơ quan phụ trách công tác pháp chế, phổ biến giáo, dục pháp luật của cơ quan, đơn vị các cấp là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 5 Điều 23 Thông tư 42/2016/TT-BQP thì trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Bộ Quốc phòng thì trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của tổ chức pháp chế, cơ quan phụ trách công tác pháp chế, phổ biến giáo, dục pháp luật của cơ quan, đơn vị các cấp được quy định như sau:

   a) Tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

   b) Kiến nghị, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tủ sách pháp luật với chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cơ quan, đơn vị cấp mình.

   c) Phối hợp với cơ quan chính trị cùng cấp thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều này.

   Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thì trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của tổ chức pháp chế, cơ quan phụ trách công tác pháp chế, phổ biến giáo, dục pháp luật của cơ quan, đơn vị các cấp được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BQP quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn