Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Bộ Quốc phòng thì trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp là gì?

Ngày hỏi:19/10/2016

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Bộ Quốc phòng thì trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang có một vướng mắc không biết giải quyết như thế nào, mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thì trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 6 Điều 23 Thông tư 42/2016/TT-BQP thì trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thì trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp được quy định như sau:

   a) Tham mưu, tư vấn cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

   b) Ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

   c) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị cấp mình và cơ quan, đơn vị cấp dưới;

   d) Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức sơ kết, tổng kết, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

   Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thì trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BQP quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn