Trong thời gian được giao quyền có được hưởng phụ cấp chức vụ không?

Ngày hỏi:13/05/2020

Xin luật sư cho hỏi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao quyền cho Phó chủ tịch UBND xã làm 1 số công việc của mình thì trong thời gian được giao quyền có được hưởng phụ cấp chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Mục II Thông tư 02/2005/TT-BNV quy định như sau:

   “1. Nguyên tắc

   Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó; nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất.”

   Theo quy định này, cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì sẽ được hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó.

   Phó Chủ tịch UBND xã được giao quyền Chủ tịch UBND thì trong thời gian này, chức danh bạn đang giữ vẫn là Phó Chủ tịch UBND xã.

   Do đó, trong thời gian giao quyền, bạn không được hưởng phụ cấp chức vụ Chủ tịch UBND xã mà chỉ được hưởng phụ cấp chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phụ cấp chức vụ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn