Trưng cầu giám định để xác định nội dung tố cáo trong công an nhân dân

Ngày hỏi:06/08/2021

Nhờ hỗ trợ nội dung: Trưng cầu giám định để xác định nội dung tố cáo trong công an nhân dân được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trưng cầu giám định để xác định nội dung tố cáo trong công an nhân dân được quy định tại Điều 21 Thông tư 129/2020/TT-BCA, cụ thể như sau:

   - Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung tố cáo, xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định trưng cầu giám định hoặc ủy quyền Chánh Thanh tra cùng cấp được giao xác minh hoặc người ra quyết định thành lập Tổ xác minh ra quyết định trưng cầu giám định.

   - Việc trưng cầu giám định thực hiện bằng văn bản trong đó nêu rõ tên cơ quan, tổ chức giám định; thông tin, tài liệu, chứng cứ cần giám định; nội dung yêu cầu giám định; thời hạn đề nghị gửi kết luận giám định.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bị tố cáo
  Đơn tố cáo
  Giải quyết tố cáo
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn