Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp?

Ngày hỏi:31/10/2018

Mọi người hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp?
   (ảnh minh họa)
  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia trong việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 97/QĐ-BTP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành với nội dung như sau:

   - Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước;

   - Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Tư pháp);

   - Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và Sở Tư pháp cung cấp;

   - Tiếp nhận Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cung cấp;

   - Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp;

   - Lập Lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền;

   - Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của người nước ngoài bị Toà án Việt Nam kết án theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

   Trên đây là nội dung trả lời về nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia trong việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 97/QĐ-BTP năm 2011.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn