Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có tư cách pháp nhân không?

Ngày hỏi:14/12/2018

Theo thông tin tôi được biết Thủ tướng vừa mới ban hành văn bản về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia. Anh chị cho tôi hỏi Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có tư cách pháp nhân không? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 1 Quyết định 44/2018/QĐ-TTg, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định vị trí và chức năng của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia như sau:

   - Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng thông tin, dự báo và cảnh báo tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

   - Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở tại thành phố Hà Nội; kinh phí hoạt động của Trung tâm từ nguồn thu, nguồn ngân sách nhà nước cấp trên cơ sở mô hình tổ chức hoạt động và phương án tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ.

   Như vậy, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn