Trúng tuyền công chức có được giữ lại cơ quan cũ?

Ngày hỏi:09/03/2016

tôi đang công tác tại cơ quan HCSN , tôi là nhân viên HĐ, năm 2012 tôi được cơ quan cho đi học lớp đại học y tế cộng đồng, sau khi tốt nghiệp tôi đăng ký thi lên Thac sĩ thì cơ quan cắt HĐ tháng 09/2015 với lý do học Thạc sĩ tập trung không đảm bảo công tác, đến tháng 10/2015 tôi thi công chức vào cơ quan cắt HĐ thì đậu ( Vì trước đó khi chưa cắt HĐ cơ quan có làm thủ tục cho tôi thi công chức). Vậy cho tôi hỏi. khi có QĐ trúng tuyển thì cơ quan củ có nhận tôi kg, nếu nhận có cho tôi tiếp tục đi học Thạc sĩ tập trung không ( nói thêm là trong KH đào tạo từ năm 2015-20020 tôi kg có chỉ tiêu đào tạo TS)

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Điều 18 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: “Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định tuyển dụng công chức. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc sau thời hạn quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng”. Như vậy, khi ông/bà nhận quyết định trúng tuyển thì phải đến cơ quan để nhận việc. Việc cơ quan cũ chấm dứt hợp đồng làm việc đối với ông/bà không ảnh hưởng đến việc tuyển dụng công chức của ông/bà.

   Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông/bà chưa đủ thời gian công tác để được Chủ tịch UBND thành phố cử đi học. Nếu ông/bà không đủ điều kiện cử đi học nhưng sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành nghề đi học phù hợp với công việc, vị trí đang đảm nhận; tự túc kinh phí đi học sau đại học và được Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý quyết định cử đi học thì vẫn được tạo điều kiện để đi học và được nhận trợ cấp hỗ trợ bằng tốt nghiệp.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn