Trường học có được bổ nhiệm kế toán trưởng?

Ngày hỏi:17/04/2016
Ông Đinh Minh Thảo (tỉnh Quảng Bình) hỏi: Các trường học thuộc UBND huyện được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giao biên chế kế toán có được bổ nhiệm kế toán trưởng không? Nếu được thì cơ quan nào có thẩm quyền bổ nhiệm, mức phụ cấp là bao nhiêu? Ngoài ra, các phòng, ban đơn vị cấp huyện thuộc UBND huyện, được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhưng không giao biên chế kế toán mà đơn vị cử người có năng lực chuyên môn về kế toán kiêm nhiệm làm công tác kế toán, thì đối tượng này có được bổ nhiệm kế toán trưởng không? Nếu có, cấp nào ra quyết định bổ nhiệm? Mức phụ cấp là bao nhiêu? Nếu không, đối tượng này có được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán 0,1 không?

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

   Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT- BTC-BNV quy định, “Đơn vị kế toán là các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này có tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật Kế toán”.

   Khoản 1, Điều 6, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định, "Các đơn vị kế toán quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư liên tịch này phải bố trí người làm kế toán trưởng".

   Như vậy, các trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) và các phòng ban khác thuộc UBND huyện nếu là đơn vị kế toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV đều phải bổ nhiệm kế toán trưởng (theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 nêu trên).

   Thủ tục, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

   Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT- BTC- BNV.

   Theobaochinhphu.vn


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn