Trường học không nằm trên thôn ĐBKK nhân viên có được hưởng phụ cấp thu hút không

Ngày hỏi:19/05/2016
Chúng tôi là nhân viên trường học của xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, trường chúng tôi nằm trên địa bàn thôn không thuộc diện có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, chúng tôi có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP hay không? - Trần Thúy Phi (thuyphi***@gmail.com).

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • * Trả lời:

   Theo Điều 2 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ "Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" quy định: đối tượng áp dụng Nghị định trên là cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

   - Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

   - Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

   - Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

   Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

   Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Khoản 2 Điều 1 bao gồm:

   - Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

   - Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

   - Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường bạn nằm trên thôn không thuộc diện có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

   Do đó, trường hợp của các bạn không thuộc đối tượng được hưởng các chế độ chính sách được quy định tại Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP. Điều này đồng nghĩa với việc, các bạn không được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định của Nghị định trên.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp thu hút
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn