Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng chức danh địa chính- xây dựng- đô thị và môi trường

Ngày hỏi:15/07/2014
Tôi làm việc từ năm 2010 và đã qua thi tuyển công chức năm 2010, đến nay tôi vẫn chưa có biên chế và năm nay tôi lại tiếp tục thi. Do hiện nay hình thức tuyển dụng công chức bắt buộc là cạnh tranh để xét điểm nên tôi phải thi lại. Theo tôi được biết, có một anh ở Phường 1 công tác tại bộ phận xây dựng đã nghỉ việc (người đó chưa có biên chế). Khoảng tháng 3/2014, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long quyết định cho một người khác vào thẳng biên chế chức danh xây dựng của phường mà lẽ ra chức danh này cũng phải thi cạnh tranh như các chức danh còn lại, vì người này trước đây công tác tại công ty Mỹ Thuận, đây không phải là cơ quan nhà nước, nếu vào biên chế nhà nước thì phải thi cạnh tranh, đằng này lại được tuyển vào biên chế và hưởng lương bậc 2, không phải hưởng 85% lương thử việc 1 năm đầu. Nếu nói công chức nhà nước là phải thi cạnh tranh vào chức danh đó, vậy tại sao người có giấy công chức rồi lại không được xét mà phải thi nữa.

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tư vấn như sau:

  • Từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện việc tuyển dụng công chức là thi cạnh tranh theo vị trí việc làm, tức trúng tuyển ở vị trí nào thì sẽ được phân công về vị trí đó làm việc.

   Còn việc ông phản ánh Sở Nội vụ ra quyết định cho một người vào chức danh xây dựng ở UBND Phường 1, TP Vĩnh Long nhưng ông không nêu rõ là trường hợp nào nên chúng tôi không trả lời cụ thể cho ông được mà chỉ nêu những quy định chung để ông tham khảo.

   Về phương thức tuyển dụng công chức xã- phường- thị trấn theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã- phường- thị trấn thì đối với chức danh văn phòng- thống kê, địa chính- xây dựng- đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính- nông nghiệp- xây dựng và môi trường (đối với xã), tài chính- kế toán, tư pháp- hộ tịch, văn hóa- xã hội thì thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển, trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 điều này và Điều 21 nghị định này; đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, có thể thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển.

   Khoản 1 và 2 Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP quy định trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng:

   Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 nghị định này và yêu cầu công việc, chủ tịch UBND cấp huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

   Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng.

   Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

   Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng (trừ thời gian tập sự, thử việc theo quy định), thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc nếu đứt quãng thì được cộng dồn.


  Nguồn:

  www.tuyencongchuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn