Trường hợp nào danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" bị tước?

Ngày hỏi:21/05/2021

Theo quy định pháp luật thì trong trường hợp nào thì danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" bị tước? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005 thì "Nhà giáo ưu tú” là một trong những danh hiệu vinh dự nhà nước.

   Khoản 1 Điều 79 Nghị định 91/2017/NĐ-CP có quy định:

   Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

   Như vậy, trường hợp cá nhân vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

   Cho nên nếu "Nhà giáo ưu tú” thuộc trường hợp này sẽ bị tước danh hiệu "Nhà giáo ưu tú”.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn