Trường hợp nào thì điều chỉnh biên chế công chức?

Ngày hỏi:08/06/2020

Cho hỏi những trường hợp nào thì biên chế công chức taị cơ quan tôi được điều chỉnh? Trích dẫn quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Nghị định 62/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/7/2020) quy định về những trường điều chỉnh biên chế công như sau:

   - Cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này;

   - Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

   Dẫn chiếu Khoản 2 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định căn cứ xác định biên chế công chức như sau:

   - Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

   - Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

   - Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

   - Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về các trường hợp điều chỉnh biên chế công chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT