Trường hợp nào thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước được ký theo trình tự rút gọn?

Ngày hỏi:05/01/2021

Theo em biết trong 1 số trường hợp nhất định thì có thể ký thỏa thuận quốc tế theo trình rút gọn. Không rõ theo quy định mới nhất thì trong những trường hợp nào thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước được ký theo trình tự rút gọn?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 35 Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 (Có hiệu lực từ 01/7/2021) thì trình tự, thủ tục rút gọn áp dụng đối với việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước trong trường hợp đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Việc ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với chủ trương, đề án đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội phê duyệt hoặc đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội kiến nghị cấp có thẩm quyền và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ủy quyền ký;

   - Cần phải xử lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn