Trường hợp nào viên chức đã tập sự xong nhưng không được tuyển dụng?

Ngày hỏi:23/04/2020

Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự với thời gian từ 03 - 12 tháng để làm quen với công việc. Vậy: Trường hợp nào viên chức đã tập sự xong nhưng không được tuyển dụng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp nào viên chức đã tập sự xong nhưng không được tuyển dụng?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì:

   - Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản gồm các nội dung sau:

   + Nắm vững quy định của Luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   + Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   + Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   - Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự.

   Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

   Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định này. Cụ thể:

   Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

   Theo đó, nếu khi hết thời gian tập sự mà không đạt yêu cầu thì Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc. Trường hợp này cũng áp dụng đối với người bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Miễn chế độ tập sự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn