Trường hợp phải lập báo cáo để cấp trên phê duyệt

Ngày hỏi:29/12/2016

Trường hợp phải lập báo cáo để cấp trên phê duyệt. Cơ sở giáo dục có quyền tự chủ về tài chính khi xây dựng sửa chữa nhỏ trị giá bao nhiêu tiền thì phải báo cáo cấp trên phê duyệt. Nếu không báo cáo thì trong cơ quan ai phải chịu trách nhiệm và chịu xử lý như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định về Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:

   Căn cứ nhu cầu đầu tư và khả năng cân đối các nguồn tài chính, đơn vị chủ động xây dựng danh mục các dự án đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở danh mục dự án đầu tư đã được phê duyệt, đơn vị quyết định dự án đầu tư, bao gồm các nội dung về quy mô, phương án xây dựng, tổng mức vốn, nguồn vốn, phân kỳ thời gian triển khai theo quy định của pháp luật về đầu tư.

   Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí quy định tại Điểm b (phần được để lại chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí), Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

   Như vậy, theo quy định trên, không đưa ra giá trị khi xây dựng, sửa chữa trong trường hợp nào phải báo cáo cấp trên phê duyệt. Nếu là Chi đầu tư từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn vốn vay và các nguồn tài chính hợp pháp khác thì phải lập báo cáo để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu chi nhiệm vụ không thường xuyên thì đơn vị chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí quy định tại Điểm b (phần được để lại chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí), Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị định 16/2015/NĐ-CP.

   Nếu đơn vị không báo cáo thì phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trường hợp phải lập báo cáo để cấp trên phê duyệt. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 16/2015/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn