Trường hợp trả lời chất vấn bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân

Ngày hỏi:02/11/2016

Trường hợp trả lời chất vấn bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Loan, đang sinh sống ở Bình Phước, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp nào Thường trực Hội đồng nhân dân trả lời chất vấn bằng văn bản? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (TThanh Loan_091**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp trả lời chất vấn bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân được quy định tại Khoản 3 Điều 69 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân cho trả lời chất vấn bằng văn bản trong trường hợp sau đây:

   - Chất vấn không thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp;

   - Vấn đề chất vấn cần được điều tra, xác minh;

   - Chất vấn thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp nhưng chưa được trả lời tại phiên họp.

   Người bị chất vấn phải trực tiếp trả lời bằng văn bản. Văn bản trả lời chất vấn được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân đã chất vấn, Thường trực Hội đồng nhân dân trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày chất vấn.

   Sau khi nhận được văn bản trả lời chất vấn, nếu đại biểu Hội đồng nhân dân không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân đưa ra thảo luận tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân xem xét trách nhiệm đối với người bị chất vấn.

   Trên đây là quy định về trường hợp trả lời chất vấn bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn