Trưởng thôn có cần phải tốt nghiệp cấp 3 không?

Ngày hỏi:26/11/2019

Cho tôi hỏi Trưởng thôn có cần phải tốt nghiệp cấp 3 không? Mong nhận được câu trả lời của anh chị? Xin cảm ơn nhiều! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 10 Thông tư 04/2012/TT-BNV quy định tiêu chuẩn của trưởng thôn như sau:

   - Là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn;

   - Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

   - Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm;

   - Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

   - Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

   Theo như quy định trên, pháp luật không yêu cầu trưởng thôn phải tốt nghiệp cấp 3 chỉ cần có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao và đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên và đa số phiếu của nhân dân sẽ được làm trưởng thôn.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn