Từ 01/7/2020, trợ cấp thôi việc của viên chức có thay đổi gì không?

Ngày hỏi:28/05/2020

Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc. Vậy, từ 01/7/2020 trợ cấp thôi việc của viên chức có thay đổi gì không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 45 Luật Viên chức 2010 quy định:

   - Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (Có hiệu lực từ 1/7/2020), theo đó:

   - Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   Như vậy, có thể thấy, từ 01/7/2020 khi Luật sửa đổi chính thức có hiệu lực, việc hưởng trợ cấp thôi việc của viên chức đã được quy định cụ thể, rõ ràng hơn, không chỉ gồm trường hợp "khi chấm dứt hợp đồng làm việc" như quy định hiện hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn