Từ 01/7/2020, trường hợp nào viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc?

Ngày hỏi:28/05/2020

Liên quan đến trợ cấp thôi việc thì từ ngày 1/7/2020 trường hợp nào viên chức sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (Có hiệu lực từ 1/7/2020) quy định:

   Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   Như vậy, có thể thấy, từ 01/7/2020 khi Luật sửa đổi chính thức có hiệu lực, thì viên chức sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc khi:

   - Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;

   - Hết thời hạn của hợp đồng làm việc và không ký tiếp;

   - Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng theo Luật Viên chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn