Từ 01/9/2014 đến ngày 08/9/2014 tất cả hóa đơn đã xuất cho hàng hóa xuất khẩu thì phải xử lý thế nào?

Ngày hỏi:19/09/2014
Bắt đầu ngày 01/9/2014 không cần xuất hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu. Vậy nếu từ 01/9/2014 đến ngày 08/9/2014 tất cả hóa đơn đã xuất cho hàng hóa xuất khẩu thì phải xử lý thế nào?

  Nội dung này được Phạm Đình Huy - TP.TT&HT NNT tư vấn như sau:


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn