Từ 25/12/2019, cán bộ cấp xã được kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã không?

Ngày hỏi:20/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Bộ nội vụ thì cán bộ cấp xã được kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã khi nào? Nhờ hỗ trợ!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư 13/2019/TT-BNV (Có hiệu lực ngày 25/12/2019) quy định như sau:

    Chỉ bố trí cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã khi cán bộ cấp xã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư này.

    => Như vậy, cán bộ cấp xã được kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của công chức cấp xã.

    Trên đây là nội dung hỗ trợ.

    Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn