Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có quyền gì về xử phạt buôn bán hàng giả?

Ngày hỏi:29/12/2020

Xin hỏi về thẩm quyền của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển về xử phạt buôn bán hàng giả?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 6 Điều 86 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền như sau:

   Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có quyền:

   + Phạt cảnh cáo;

   + Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Mục 2 Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

   + Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

   + Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn