Từ ngày 01/7/2020 viên chức được kí hợp đồng không xác định thời hạn không?

Ngày hỏi:16/03/2020

Tôi là sinh viên năm thứ 2 ngành luật. Tôi đang nghiên cứu những quy định về hợp đồng đối với công chức, viên chức. Theo như tôi được biết thì ngày 01/7/2020 Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 sẽ có hiệu lực. Vậy đến lúc đó viên chức có còn được kí hợp đồng không xác định thời hạn không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 2 Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) quy định:

   Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

   - Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;

   - Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này;

   - Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   => Như vậy từ ngày 01/7/2020, viên được thuộc một trong ba trường hợp nêu trên vẫn được kí hợp đồng không xác định thời hạn.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hợp đồng không xác định thời hạn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn