Từ ngày 1/7/2020, có thay đổi gì trong điều kiện dự thi nâng ngạch công chức?

Ngày hỏi:19/03/2020

Liên quan đến vấn đề dự thi nâng Ngạch công chức, em muốn biết là tới đây thì: Có thay đổi gì trong điều kiện dự thi nâng Ngạch công chức theo quy định mới? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 9 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định:

   Công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

   - Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật này;

   - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

   - Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi;

   - Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.

   Hiện nay, Theo Điều 45 Luật Cán bộ công chức 2008 thì tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức như sau:

   - Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về công chức đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch dự thi thì công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó được đăng ký dự thi.

   - Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi.

   Như vậy, tới đây để dự thi nâng ngạch công chức phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện khắt khe hơn, bên cạnh yêu cầu về trình độ, bằng cấp... thì còn phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn