Tự nguyện xin tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi được trợ cấp những gì?

Ngày hỏi:30/10/2018

Tôi tên Cao Thị Nhung, sinh năm 05/1973 đang là giáo viên THCS, đang giữ chức vụ phó Hiệu trưởng nhà trường, tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 23 năm. Tôi có chút thắc mắc mong được anh chị tư vấn. Vì một số lý do tôi muốn tự nguyện xin tinh giản biên chế về hưu trước tuổi. Hiện tại do tôi chưa đủ tuổi nghỉ hưu như vậy tôi có bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi không? Và quyền lợi của tôi khi tự nguyện xin tỉnh giản biên chế như thế nào? Mong anh chị tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế về các trường hợp được tinh giản biên chế:

   "h. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý."

   Theo quy định này khi cán bộ, viên chức lãnh đạo tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý thì sẽ được xét tinh giản biên chế về hưu trước tuổi.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghi định 108/2014/NĐ-CP quy định:

   "1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

   a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

   b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội;

   c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương."

   Như vậy, hiện tại chị đã đủ 45 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 23 năm, khi tự nguyện xin thực hiện tinh giản biên chế thì:

   - Không bị trừ tỷ lệ về hưu trước tuổi.

   - Được hưởng 30 tháng tiền lương hưu cho mỗi năm trước tuổi; (10 năm trước tuổi nghỉ hưu so với quy định)

   - Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác và 1,5 tháng tiền lương ( từ năm 21-23 tham gia bảo hiểm xã hội)

   Trên đây là nội dung tư vấn về các khoản trợ cấp khi xin tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế của viên chức lãnh đạo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn