Từ trung úy lên thượng úy công an cần bao nhiêu năm?

Ngày hỏi:01/06/2019

Tôi được phong lương 4.6 năm 2005 và đến năm 2018 thì tôi học xong phong hàm thiếu úy hệ số 4.6. Ngày 1/6/2019 tôi được phong hàm trung úy Hệ số lương 4.6 thì đến năm 2020 tôi có được lên hàm thượng úy không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 21 Luật Công an nhân dân 2014 quy định:

   Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm:

   a) Hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ:

   Hạ sĩ lên Trung sĩ: 1 năm;

   Trung sĩ lên Thượng sĩ: 1 năm;

   Thượng sĩ lên Thiếu úy: 2 năm;

   Thiếu úy lên Trung úy: 2 năm;

   Trung úy lên Thượng úy: 3 năm;

   ...

   Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nghiên cứu khoa học, học tập mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm thì được xét phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn (Khoản 1 Điều 22 Luật Công an nhân dân 2014).

   Theo quy định thì Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy: 3 năm, trường hợp bạn năm 2019 được phong hàm Trung úy hệ số lương 4.6 thì đến năm 2022 bạn mới đủ điều kiện để lên Thượng úy. Nếu bạn lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, học tập thì có thể được xét phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn